DHL Freight - Villkor

DHL Freight Sweden Uppdragsvillkor (giltig fr o m 1 maj 2024)

Nedan avtal gäller till och med 2024-04-30

Produktspecifika villkor Parcel connect och Paket Export (2023)

DHL Freight, allmänna uppdragsvillkor (2023)

Produktspecifika villkor inrikes (2023)