Sendify Secure - Frågor & Svar

I denna artikel kan du läsa om hur Sendify Secure fungerar och hur en reklamation går till.

OBS! Under en övergångsperiod så har inte alla kunder tillgång till funktionaliteten att välja bort Sendify Secure och kommer då inte heller att omfattas av nedan. Tills dess hittar du mer information om befintliga transportörers försäkringar här.

Våra kunder omfattas automatiskt av vår transportförsäkring för alla sändningar med det godsvärde som framgår av bokningen. Det betyder att ditt gods är försäkrat under transporten genom vår gruppförsäkring hos vår försäkringsgivare If Skadeförsäkring AB (publ). Du har möjlighet att aktivt avstå/välja bort detta försäkringsskydd, men förlorar då också möjligheten att göra anspråk på försäkringsersättning genom vår gruppförsäkring.

Skada måste noteras vid mottagandet och anmälas senast sju (7) dagar efter leverans för att gruppförsäkringen skall gälla.

Läs mer om försäkringsvillkoren för Sendify Gruppförsäkring här.

Fördelar med Sendify Secure

Försäkringen gäller för alla Sendifys transportörer och vid eventuell skada får du en snabb och smidig skadehantering samt slipper framställa ersättningsanspråk direkt mot transportören.

 • Ditt gods är försäkrat när du bokar frakt genom Sendify
 • Skadehantering av ditt gods inom dagar. Inte veckor.
 • Ditt gods är försäkrat oavsett val av transportör
 • Självrisk ingår alltid. Ingen ytterligare kostnad.
 • En liten investering. Stor trygghet.
 • Vi hjälper dig oavsett var i världen skadan sker.
 • Samarbete med Nordens största försäkringsbolag If Skadeförsäkring.

Frågor & Svar 

Här kan du läsa mer om de vanligaste frågorna, samt hur ni går vidare med en reklamation om ert gods är försäkrat med Sendify Secure!

 • Hur vet jag att mitt gods är försäkrat?
  Våra kunder omfattas automatiskt av vår transportförsäkring för alla sändningar med det godsvärde som framgår av bokningen. Du har möjlighet att aktivt avstå/välja bort detta försäkringsskydd, men förlorar då också möjligheten att göra anspråk på försäkringsersättning genom vår gruppförsäkring.

  Du ser om godset är försäkrat via ‘’Sändningar’’ och sedan under ‘’Tilläggstjänster’’.

 • Vi skickar EXW till i princip alla kunder. Om vi väljer bort försäkringen, står då kunden helt oförsäkrad på den transporten?
  Transporten är oförsäkrad om du inte lägger till försäkring. Finns ingen försäkring tillagd så gäller transportörens ansvar. Läs mer om detta här. 

 • Vad kostar försäkringen?
  Priset är baserat på 1% av det godsvärde som anges, med ett minimibelopp på 59 kr.

 • Har jag någon självrisk med Sendify Secure? 
  Nej. Med Sendify Secure har ni 0 SEK i självrisk, dvs inga ytterligare kostnader betalas från er sida utöver premien när ni bokar frakten

 • Kan jag försäkra gods med lägre värde än 5900 SEK?
  Ja, du kan försäkra ett gods som har ett värde lägre än 5900 SEK, men den lägsta kostnaden för försäkring kommer alltid vara 59 SEK. Dvs, det försäkrade beloppet är 5900 SEK, men du kan aldrig få mer än ditt tänkta försäljningsvärde eller godsvärde. 

 • Hur vet jag vilket belopp jag ska försäkra om jag har sålt mitt gods?
  Det beror på vad ert gods är värt och även om ni vill lägga till kostnaden för frakten. Det finns olika sätt för er som företag att inkludera er frakt i försäljningspriset eller inte. Nedan ser du ett exempel.

  Företaget AB säljer en vara för 8000 kr till en kund.
  Fraktkostnaden är 1500 kr
  Den totala försäljningen till kund är 9500 kr.

  Företaget AB vill att både godset och frakten ska vara försäkrat för att det är den summan som kunden ska betala. Då anges det att 9500 kr ska vara försäkrat.

 • Skall fraktkostnaden inkluderas i det värdet som jag anger som godsvärde i Sendify?
  Detta är helt beroende av vad du som kund väljer att sälja godset för, med eller utan fraktkostnad. Det kan  exempelvis vara att ni som företag har valt att inkludera frakten i er försäljning av godset och därmed är det detta försäljningspris ni ska försäkra. Har godset sålts med frakten inkluderat i försäljningspriset så är det den totala summan av försäljningen som ska försäkras.

  Notera att Sendify inte automatiskt lägger till fraktkostnaden till godsvärdet.

 • Hur vet jag vilket belopp jag ska försäkra om godset inte har något försäljningsvärde?
  Har ni skickat varan utan ett försäljningsvärde, t.ex. varuprov, gåva etc så ska ändå försäkringsbeloppet som anges motsvara exempelvis inköp eller tillverkningskostnad. Även frakten ska inkluderas i detta försäkringsbelopp.

 • Mitt gods har skadats och jag har försäkrat med Sendify Secure, vad ska jag göra nu?
  Vid en reklamation så fyller ni i ett reklamationsformulär via ert konto i Sendify. För att komma dit går ni in under “Sändningar” -> klicka på de 3 prickarna ute till höger -> reklamera. Tänk på att fylla i så noggrann information som möjligt gällande det skadade godset. Även bilder samt en faktura som styrker godsvärdet är obligatoriskt för att ärendet ska handläggas på korrekt sätt. 

  Notera att en skada måste noteras vid mottagandet och anmälas senast sju (7) dagar efter leverans för att gruppförsäkringen skall gälla.

  När ärendet sedan är inskickat från er sida så tas det vidare till If, där en handläggare kommer se över ärendet.

 • Vad gör Sendify och If?
  If kommer att handlägga ärendet, och även kontakta dig som kund vid eventuella frågor eller kompletteringar. If kommer också sköta utbetalningen till dig som kund.

  Har ni frågor gällande er reklamation så är det främst till handläggaren på If ni vänder er till, men ni kan också ta kontakt med Sendify’s reklamationsavdelning på claims@sendify.se

 

Frågor?

Om du har några frågor om Sendify Secure kan du kontakta oss på claims@sendify.se eller i chatten, så besvarar vi din fråga så fort som möjligt 🙂