Sendify Secure: Starta en Reklamation

Vid en reklamation så fyller ni i ett reklamationsformulär via ert konto i Sendify. För att komma dit går ni in under “Sändningar” → klicka på de 3 prickarna ute till höger → "Reklamera":

 

Länk till video: Starta en reklamation

 

Tänk på att fylla i så noggrann information som möjligt gällande det skadade godset. Även bilder samt en faktura som styrker godsvärdet är obligatoriskt för att ärendet ska handläggas på korrekt sätt. 

Notera att en skada måste noteras vid mottagandet och anmälas senast sju (7) dagar efter leverans för att gruppförsäkringen skall gälla.

När ärendet sedan är inskickat från er sida så tas det vidare till If, där en handläggare kommer se över ärendet.

Vad gör Sendify och If?

If kommer att handlägga ärendet, och även kontakta dig som kund vid eventuella frågor eller kompletteringar. If kommer också sköta utbetalningen till dig som kund.


Frågor?


Har ni frågor gällande er reklamation så är det främst till handläggaren på If ni vänder er till, men ni kan också ta kontakt med Sendify's reklamationsavdelning på claims@sendify.se.