Stapelbart eller icke stapelbart gods?

I den här artikeln reder vi ut begreppet stapelbart gods

⏱ 3 minuter att läsa

I tjänsten har du möjlighet att ange om ditt gods är stapelbart eller inte vid bokning - i den här artikeln beskriver vi skillnaden och när du ska ange godset som ej stapelbart.

Stapelbart

Ett gods klassas som stapelbart om det har en platt ovansida och man kan placera ett annat gods med samma vikt ovanpå.

Pallgods

Exempel, en pall som väger 400kg ska kunna tåla en annan pall på 400kg och vara utformad så att det går att placera pallen ovanpå. Stapelbart gods bokas utifrån volym (m3) och ej stapelbart gods bokas och debiteras efter flakmeter (flm).

Om du bokar en pall som inte har regelbunden form eller innehåller ömtåligt gods så måste du därmed ange att den inte är stapelbar för att undvika tilläggsavgfiter.

 

Följande fraktprodukter kan du skicka hel- och halvpall med:

 • DHL Pall

 • DHL Halvpall

 • DHL Parti

 • DHL Stycke

 • DSV Road Stycke

 • DSV Road Parti

 • DSV Road International

 • TNT Express

 • TNT Economy Express

Icke stapelbart

En icke stapelbar pall debiteras i flakmeter. Det innebär att transportören tar betalt för kubiken mellan tak och golv i lastbilen.
Det har en volymvikt på 780 kg.

Såhär ser det ut i Sendify när ni väljer ja/nej på frågan ''Är ditt gods stapelbart?'' 

Skärmavbild 2022-08-31 kl. 14.23.17

 

DHL

Vad är en stapelbar pall?

En pall som kan placeras ovanpå en annan kallas för stapelbar. För att den ska betraktas som stapelbar behöver pallen uppfylla följande krav:

 • Jämn horisontell yta upptill för att vi ska kunna ställa en annan pall ovanpå.
 • Vara tillräckligt stabil för att tillåta att en annan EUR pall med samma vikt kan ställas ovanpå under transporten
 • Godset ska vara väl emballerat för att klara transporten, samt är fixerat och står stabilt på pallen. Tips: använd band, krympfilm eller liknande för att fixera godset på pallen.

Stapelbart och Samlastningsbart gods

För att en pall som ingår i enskild sändning ska anses vara stapelbar så måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Maximal höjd 125 cm
 • Pall stapelbar med sig själv
 • Klara sin egen vikt under transport
 • Horisontell yta
 • Gods säkrat på pall
 • Inget överhäng
 • Att pallen utifrån DHL:s erfarenhet och bedömning inte utgör någon skaderisk vid stapling
 • Icke farligt gods

TNT

Vad är en stapelbar pall?

Försändelsen innehåller minst ett kolli eller en pall som inte kan staplas vertikalt på ett säkert sätt. 

DSV

Vad är en stapelbar pall?

För att pall ska betraktas som staplingsbar ska överdelen vara vågrät och det ska vara möjligt att ställa en pall med upp till 400 kilos vikt ovanpå pallen.

Villkoren för staplade pallar gäller endast för pallar som uppfyller kraven för godkända pallar avseende standardmått och hållbarhet. Vid avvikelse mellan bokad volym/yta och faktiskt nyttjad volym/yta faktureras efter det högsta av de två värdena. För att villkor och pris för staplade pallar ska kunna tilllämpas krävs att pallarna i försändelsen är staplad av och hos avsändaren vid lastning och att sändningen kan passera genom transportkedjan fram till och med lossning hos mottagaren utan att behöva staplas om eller av. Den kombinerade stapeln får inte överstiga 2,2 meter på höjden, och vikten för högst vara 1000 kilo för stapeln för att betraktas som staplad. Pallar som är staplade men inte staplas från avsändaren, är ej att betrakta som staplade.

 

Paketgods

När du skickar paket så klassas de i regel som stapelbara. Anger du att paketet som ej stapelbart vid bokning så kommer du få upp färre lösningar i tjänsten då en del av våra transportörer ex. UPS räknar alla paket som stapelbara.

Tänk på: Paketet ska vara packat så bra att det går att tappa från 1 meter utan att det händer något med paketet. Alla paket som går i transportörernas vanliga flöden samlastas på pall eller i bur. Du kan läsa mer om hur du packar ditt paket här.


Besvarade vi inte alla dina frågor? Släng iväg ett meddelande i chatten så hjälper vi dig!🌟