Fakturaposter - DHL

Har du fått en faktura och undrar över någon av posterna? Kika igenom den här listan!

⏱ 4 minuter att läsa

Besvarade vi inte alla dina frågor?
Vi besvarar inte fakturafrågor i chatten så skicka in det via vårt formulär här!

 

Ert ordernummer:
Ditt sändningsnummer.

Förväntad fraktdragande vikt:
Förväntad fraktdragande vikt är baserat på de dimensioner och den vikt du skrivit in i Sendify när du bokat.

 

Faktisk fraktdragande vikt:
Den faktiska fraktdragande vikten är baserat på de mått och den vikt transportören får när den kontrollväger ditt gods på terminal.

 

Kostnader som ingår vid bokningstillfället:

Frakt-/Transportkostnad:
Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för din frakt.

Drivmedelstillägg:
Tillägg för drivmedel. Kostnaden varierar beroende på gällande bränslepriser.
Tillägget räknas som en procentsats av transportkostnaden.

Kapacitetstillägg

För transporter med en minsta fraktberäkningsvikt av 1000 kg sker ett kapacitetstillägg med 1,40% beräknat på nettofrakten.

Avisering:
DHL tar ut en avgift om du lägger till avisering på din sändning. DHL kan lägga på en avisering ifall de inte lyckas leverera ditt gods.

Kollitillägg:
Tillägg för sändningar med sex eller fler kollin.

Ortstillägg (Udda Ort/Gotland):
Pristillägg sker för transport till vissa orter.

Storstadstillägg:
Detta tillägg gäller för transporter till mottagare i Stockholmsområdet (pnr 10- 19) och i Göteborgsområdet (pnr 40-44).

Leverans till privatperson:
DHL tar ut en kostnad för att leverera hem till en privatperson.
Kostnaden är inkluderad i priset vid bokningstillfället om du väljer "till privatperson".

Säsongstillägg:

*) För DHL Parti transporter inom Sverige med en minsta frakt-beräkningsvikt av 1000 kg sker ett säsongstillägg med 3.2% beräknat på nettofrakten. Tillägget tas ut april-juni och september-november.

**) För DHL Service Point tas säsongstillägg ut perioden 22 november – 14 januari. Gäller även paket som sänds i retur och kundreturer.


Valutatillägg / Valutajustering:

Uppdateras månadsvis och publiceras på dhl.se/freight. Tillägget sker som % på fraktpriset.

Hamnavgift:
Avgift som tas ut per sändning för FI & UK) 

Mobilitetspaket:
Tillägg för EU Mobilitetspaket 1. Se aktuell prislista per land på www.dhl.se/freight.

Marpol (Avgift Svavelutsläpp På Sjön): 
Ökade miljökrav och kostnader för färjetransporter. Se aktuellt dokument på www.dhl.se/freight.

Kostnader som inte ingår vid bokningstillfället:


Felaktig kollimärkning
:
Komplettering/ändring av obligatoriska uppgifter eller ej läsbar streckkod.

Leveranshinder:
Vid de tillfällen då vi inte kan leverera sändningen beroende på att mottagaren inte varit anträffbar på angiven leveransadress eller på annat sätt inte vill eller kan ta emot godset.

Ny utkörning:
I samband med återtag av gods vid leveranshinder kan ny utkörning begäras.

Ej uthämtad sändning:
För paket som ej hämtats ut hos ett Service Point-ombud inom 14 dagar.

Outlöst gods:
För sändning som efter avisering ligger kvar på terminalen, t ex för att mottagaren inte tar emot godset, tillkommer en avgift per sändning och kalenderdag från och med fjärde dagen från det att godset aviserats.

Utanför produktspecifikation:
För sändning och/eller enskilt kolli som avviker från tillåtna mått och/eller vikter, alternativt paket med emballage som ej medger maskinell sortering, tillkommer en avgift. Kostnaden är inte inkluderad i priset vid bokningstillfället förutom när en sändning är över 120cm och går till Service Point / Ombud hos DHL.

Ändring av transportuppdrag:
Vid tillfällen då fraktbetalaren förändrar transportuppdraget efter dess start, när en sändning ej kan levereras enligt uppdrag eller när fraktbetalaren vill korrigera en fakturerad sändning.

Felaktig sändningsuppgift:

Komplettering/ändring el avsaknad av obligatoriska sändningsuppgifter, t.ex. felaktig kollimärkning/adressetikett/sändningsuppgift eller boxadress.

Lagerhyra:

För sändning som efter avisering ligger kvar på terminalen, t.ex för att mottagaren inte tar emot godset, tillkommer en avgift per sändning och arbetsdag från och med fjärde dagen från det att godset aviserats. Avgiften baseras på sändningens fraktdragande vikt. Pris per sändning och arbetsdag *(Lägsta pris).

Manuell registrering av fraktsedel:

Vid de tillfällen då sändningsinformation ej överförs elektroniskt.


Importspedition 3:e land:
Administration av tullinformation, journalföring samt redovisning till Tullverket av tullpliktiga sändningar.

Importdeklaration:
Administration av tullinformation, journalföring samt redovisning till Tullverket av tullpliktiga sändningar.

Exportdeklaration: 
Administration av tullinformation, journalföring samt redovisning till Tullverket av tullpliktiga sändningar.

Betaln.förmedl. tull/moms:
På av DHL utlagt belopp i form av Tull, Moms och ev. andra tullavgifter.

Tull/övriga införselavgifter:
Administration av tullinformation, journalföring samt redovisning till Tullverket av tullpliktiga sändningar.


 

Besvarade vi inte alla dina frågor? Släng iväg ett ärende via vårt formulär här!