Fakturaposter - DHL

Har du fått en faktura och undrar över någon av posterna? Kika igenom den här listan!

⏱ 4 minuter att läsa

 

 • Ert ordernummer:
  Ditt sändningsnummer.

 • Förväntad fraktdragande vikt:
  Förväntad fraktdragande vikt är baserat på de dimensioner och den vikt du skrivit in i Sendify när du bokat.
 • Faktisk fraktdragande vikt:
  Den faktiska fraktdragande vikten är baserat på de mått och den vikt transportören får när den kontrollväger ditt gods på terminal.

 

Kostnader som ingår vid bokningstillfället:

 • Frakt-/Transportkostnad:
  Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för din frakt.
 • Drivmedelstillägg:
  Tillägg för drivmedel. Kostnaden varierar beroende på gällande bränslepriser.
  Tillägget räknas som en procentsats av transportkostnaden.
 • Kapacitetstillägg
  För transporter med en minsta fraktberäkningsvikt av 1000 kg sker ett kapacitetstillägg med 1,40% beräknat på nettofrakten.
 • Avisering:
  DHL tar ut en avgift om du lägger till avisering på din sändning. DHL kan lägga på en avisering ifall de inte lyckas leverera ditt gods.
 • Kollitillägg:
  Tillägg för sändningar med sex eller fler kollin.
 • Ortstillägg (Udda Ort/Gotland):
  Pristillägg sker för transport till vissa orter.
 • Storstadstillägg:
  Detta tillägg gäller för transporter till mottagare i Stockholmsområdet (pnr 10- 19) och i Göteborgsområdet (pnr 40-44).
 • Leverans till privatperson:
  DHL tar ut en kostnad för att leverera hem till en privatperson.
  Kostnaden är inkluderad i priset vid bokningstillfället om du väljer "till privatperson".
 • Säsongstillägg:
  • För DHL Parti transporter inom Sverige med en minsta frakt-beräkningsvikt av 1000 kg sker ett säsongstillägg med 3.2% beräknat på nettofrakten. Tillägget tas ut april-juni och september-november.
  • För DHL Service Point tas säsongstillägg ut perioden 22 november – 14 januari. Gäller även paket som sänds i retur och kundreturer.
 • Valutatillägg / Valutajustering:
  Uppdateras månadsvis och publiceras på dhl.se/freight. Tillägget sker som % på fraktpriset.
 • Hamnavgift:
  Avgift som tas ut per sändning för FI & UK
 • Mobilitetspaket:
  Tillägg för EU Mobilitetspaket 1. Se aktuell prislista per land på www.dhl.se/freight.
 • Marpol (Avgift Svavelutsläpp På Sjön):
  Ökade miljökrav och kostnader för färjetransporter. Se aktuellt dokument på www.dhl.se/freight.Kostnader som inte ingår vid bokningstillfället:

 • Felaktig kollimärkning:
  Komplettering/ändring av obligatoriska uppgifter på kollimärkning/ adressetikett samt ej läsbar streckkod.

  Exempel på orsaker till tillägget

  - Utskriften är otydlig t ex. kladdig, svag eller kapad streckkod.
  - Att man använder en bläckskrivare med sämre upplösning. Prova i så fall att öka upplösningen.
  - Etiketten är inte fäst på en plan yta, t ex på ett runt gods eller vikt över en kant.                             
  - Skickar man runda kollin så fäst etiketten längs med paketet och inte runt om,
  - Om man tejpar eller plastar över streckkoden, kan den inte läsas.

 • Leveranshinder:
  Gäller: DHL HOME DELIVERY, DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI
  Merkostnader uppstår och avgift debiteras fraktbetalaren om DHL ej kan slutföra uppdraget beroende på exempelvis:
  • Mottagaren inte varit anträffbar på angiven leveransadress • Mottagaren inte betalar av uppdragsgivaren angivet efterkravsbelopp
  •  Erforderliga hjälpmedel saknas för lossning
  • Tillfarten till mottagningsplatsen inte är fri
  • Omlastning till följd av lokala trafikföreskrifter eller begränsad framkomlighet
  • För sändningar där krav på legitimationskontroll ej kan uppfyllas av mottagaren.
Vid leveranshinder återtas godset och mottagaren aviseras att godset finns på DHL:s terminal för upphämtning alternativt överenskommelse om ny utkörning. I de fall sändningens mått och vikt ryms inom produktdefinitionen för DHL Service Point förbehåller sig DHL rätten att ändra produkt till DHL Service Point och genomföra en ny leverans till lämpligt Service Point-ombud närmast ursprunglig leveransadress.
 
 • Ny utkörning:
  I samband med återtag av gods vid leveranshinder kan ny utkörning ske mot avgift.
 • Ej uthämtad sändning:
  Avgiften debiteras i de fall mottagaren inte hämtar ut sitt paket hos ett Service Point-ombud inom 14 dagar. Frakt enligt avtal för retursändning tillkommer till denna avgift.
 • Outlöst gods:
  För sändning som efter avisering kvarligger på terminal, t ex för att mottagaren inte tar emot godset, tar DHL ut en avgift per sändning och kalenderdag från och med dag 4 efter avisering.
 • Utanför produktspecifikation:
  För sändning och/eller enskilt kolli som avviker från tillåtna mått och/eller vikter, alternativt paket med emballage som ej medger maskinell sortering, tillkommer en avgift.
  För gods utanför gällande produktspecifikation kan avvikelser mot ordinarie transporttid förekomma.
  Kostnaden är inte inkluderad i priset vid bokningstillfället förutom när en sändning är över 120cm och går till Service Point / Ombud hos DHL.
 • Ändring av transportuppdrag:
  Om fraktbetalaren begär förändring av transportuppdraget efter dess start, när en sändning inte kan levereras enligt uppdrag eller när fraktbetalaren vill korrigera en fakturerad sändning uttages en extra avgift. I de fall en sändning ej kan levereras enligt uppdrag, t.ex. då mottagaren vägrar ta emot godset, vid avisering där vi inte lyckats få kontakt med mottagaren, returneras sändningen till ursprunglig avsändaradress. Kostnader för returfrakten debiteras den ursprungliga fraktbetalaren.
 • Felaktiga sändningsuppgift:
  Komplettering/ändring el avsaknad av obligatoriska sändningsuppgifter, t.ex. felaktig kollimärkning/adressetikett/sändningsuppgift eller boxadress.
 • Lagerhyra:
  För sändning som efter avisering ligger kvar på terminalen, t.ex för att mottagaren inte tar emot godset, tillkommer en avgift per sändning och arbetsdag från och med fjärde dagen från det att godset aviserats. Avgiften baseras på sändningens fraktdragande vikt. Pris per sändning och arbetsdag *(Lägsta pris).
 • Manuell registrering av fraktsedel:
  Vid de tillfällen då sändningsinformation ej överförs elektroniskt.
 • Importspedition 3:e land:
  Administration av tullinformation, journalföring samt redovisning till Tullverket av tullpliktiga sändningar.
 • Importdeklaration:
  Administration av tullinformation, journalföring samt redovisning till Tullverket av tullpliktiga sändningar.
 • Exportdeklaration:
  Administration av tullinformation, journalföring samt redovisning till Tullverket av tullpliktiga sändningar.
 • Betaln.förmedl. tull/moms:
  På av DHL utlagt belopp i form av Tull, Moms och ev. andra tullavgifter.
 • Tull/övriga införselavgifter:
  Administration av tullinformation, journalföring samt redovisning till Tullverket av tullpliktiga sändningar.Besvarade vi inte alla dina frågor? Vi besvarar inte fakturafrågor i chatten så skicka in det via vårt formulär här!