Fakturaposter - DSV

Har du fått en faktura och undrar över någon av posterna? Kika igenom den här listan!

⏱ 4 minuter att läsa

Förklaring faktura

 • Ert ordernummer:
  Ditt sändningsnummer.

 • Förväntad fraktdragande vikt:
  Förväntad fraktdragande vikt är baserat på de dimensioner och den vikt du skrivit in i Sendify när du bokat.

 • Faktisk fraktdragande vikt:
  Den faktiska fraktdragande vikten är baserat på de mått och den vikt transportören får när den kontrollväger ditt gods på terminal.

Kostnader

 • Frakt-/Transportkostnad:
  Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för din frakt. Kostnaden är inkluderad i Sendify-priset.

 • Drivmedelstillägg och dieselskattetillägg:
  Tillägg för drivmedel. Kostnaden varierar beroende på gällande bränslepriser och är inkluderad i Sendify-priset. Tillägget räknas som en procentsats av transportkostnaden.

 • Expeditionsavgift:
  Detta är en kostnad DSV tar ut för administrativt arbete. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset.

 • Gotlandstillägg:
  Tillkommer på samtliga inrikessändningar med DSV. Tillägget är inkluderat i Sendify-priset.

 • Kapacitetstillägg:
  Vid perioder av kapacitetsbrist i Sverige/Europa kan ett positioneringstillägg komma att tas ut. Tillägget är inkluderat i Sendify-priset.

 • Säsongstillägg:
  Under vissa perioder av året tar DSV ut ett säsongstillägg på inrikessändningar. Tillägget är inkluderad i Sendify-priset.
 • Säkerhetsavgift:
  På alla sändningar med DSV tillkommer en procentuell kostnad för att DSV ska kunna säkerställa säkerhet under transporten. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset.

 • Trängseltillägg Stockholm:
  För alla sändningar till Stockholm (orter vars postnummer börjar på 10-19) tillkommer en avgift per sändning. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

 • Trängseltillägg Göteborg:
  För alla sändningar till/från Göteborg (orter vars postnummer börjar på 40-43) tillkommer en avgift per sändning. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

 • Ortstillägg:
  Ortstillägg för glesbygd. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

 • Skärgårdstillägg:
  Vid leveranser till öar utan broförbindelse tillkommer en rederiavgift vilken varierar beroende på destination. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

 • Miljötillägg:
  EUs svaveldirektiv, IMO Marpol Annex VI, trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med direktivet är att minska svavelutsläpp. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset.

 • Maut/vägskatt:
  Tillägg för vägskatter. Kan finnas flera poster för vägskatt på samma faktura ifall ditt gods t ex gått genom Tyskland för att komma till Schweiz tillkommer vägskatt för både transit it Tyskland och leveransen i Schweiz. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset.

 • Hamnavgift:
  Bro-, färje- och hamnavgifter samt extra avgifter för vilka sedvänja föreligger för vissa transport- och godstyper, debiteras utöver fraktbeloppet. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset.

 • Aviseringsavgift:
  I de fall DSV aviserar mottagaren debiteras avsändaren per sändning. Vid avisering av styckegods förlängs transporttiden med minst 1 dygn. Går inte att boka i Sendify men kan tillkomma då DSV inte lyckas leverera ditt gods på grund av att mottagare inte är på plats. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

 • Ändring av transportuppdrag:
  Vid tillfällen då fraktbetalaren förändrar transportuppdraget efter dess start, när en sändning ej kan levereras enligt uppdrag eller när fraktbetalaren vill korrigera en fakturerad sändning. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

 • Felaktig transporttjänst:
  Om ändring av leveranssätt sker på grund av att fraktbeställaren angivit att viss transporttjänst ska användas som befordringssätt och godset inte uppfyller kraven för den aktuella tjänsten, debiteras en avgift per sändning. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

 • Lagerhyra:
  För gods som ligger kvar hos DSV t.ex. för att mottagaren inte tar emot godset, debiteras lagerhyra per dygn från det att godset ställts till mottagarens förfogande. Hyra debiteras från och med kalenderdag 3 beräknat från då godset ställts till mottagarens förfogande. Avgiften baseras på fraktdragande vikt enligt nedan, dock minst 325 kr per sändning.
Kilo / Avgift i kr:

1-199 / 121 kr
200-399 / 193 kr
400-599 / 280 kr
600-799 / 385 kr
800-999 / 457 kr
> 1 000 / 457 + 5 kr / 100 kg

Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

 • Leveranshinder:
  Om leverans inte kan ske på grund av omständighet som uppdragsgivaren ansvarar för, t.ex. att mottagaren inte är anträffbar under vardagar 8.00-16.00 eller att mottagaren inte accepterar leveransen, levererar DSV godset till närmaste DSV-terminal. DSV debiterar uppdragsgivaren för återtag, lagerhyra samt eventuell ny utkörning eller returtransport, dock minst 475 kr per sändning. 
  Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

 • Leverans till privatadress:
  Vi erbjuder inte leverans till privatperson med DSV genom Sendify. Om du ändå skickar gods till privatperson kommer DSV att ta ut denna och eventuellt andra avgifter. Leverans till företag på bostadsadress är leveransen att betrakta som "leverans till privatperson". Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

 • Avgifter för transportdokument:
  Om en sändning skickas utan fraktdokument tar DSV ut en kostnad för att skriva ut och sätta på fraktdokument per kolli. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

 • Felaktig/ofullständig vikt- volymuppgift:
  För felaktig eller ofullständig vikt- eller skrymme/ volymuppgift på transportinstruktion uttas en avgift för rättning på 75 kr per sändning när bokad vikt skiljer sig med mer än 5 % från skrymd vikt. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

 

Besvarade vi inte alla dina frågor? Vi besvarar inte fakturafrågor i chatten så skicka in det via vårt formulär här!