Fakturaposter - TNT

Har du fått en faktura och undrar över någon av posterna? Kika igenom den här listan!

⏱ 4 minuter att läsa

 

 • Ert ordernummer:
  Ditt sändningsnummer.
 • Förväntad fraktdragande vikt:
  Förväntad fraktdragande vikt är baserat på de dimensioner och den vikt du skrivit in i Sendify när du bokat.
 • Faktisk fraktdragande vikt:
  Den faktiska fraktdragande vikten är baserat på de mått och den vikt transportören får när den kontrollväger ditt gods på terminal.

 

Kostnader som ingår vid bokningstillfället:

 • Transportkostnad:
  Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för frakten
 • Drivmedelstillägg:
  Tillägg för drivmedel. Kostnaden varierar beroende på gällande bränslepriser och är inkluderad i Sendify-priset. Tillägget räknas som en procentsats av transportkostnaden.
 • Out Of Area:
  Ett avlägset område definieras av att det är svårt att nå eller är en avlägsen plats. Detta avgörs av postnummer eller ortsnamn.
 • Ej Systemhanterbart:
  Försändelser som inte är lämpliga att hantera på TNT:s automatiska transportband. Ett (eller flera) kollin väger mindre än 30 kg och en (eller flera) dimensioner överstiger 1,2m (L) x 0,7m (B) x 0,6m (H).

 

Kostnader som inte ingår vid bokningstillfället:

 • Ej Stapelbart Gods:
  Detta tillägg gäller för alla försändelser som innehåller minst ett kolli eller en pall som inte kan staplas. Ej stapelbar innebär att ett kolli eller en pall inte kan staplas vertikalt på ett säkert sätt. Denna tilläggsavgift gäller en gång per försändelse, även om flera kollin som identifierats som icke-staplingsbara är buntade i en försändelse. En försändelse kan ådra sig en tilläggsavgift både för extra hantering och för Icke stapelbart. (Obs! Den debiterade tilläggsavgiften står inte för en bokningsbar tjänst och innehåller inte någon garanti att de aktuella försändelserna inte eventuellt staplas någon gång under transporten.)

  Om du bokar ditt gods som "ej stapelbart" är kostnaden inkluderad i Sendify-priset. TNT lägger på denna avgift i efterhand om du bokat stapelbart men TNT klassar godset som icke stapelbart.

  1460 SEK / försändelse
 • Felaktig leveransadress:
  Om en mottagares adress är ofullständig eller felaktig, kan TNT komma att försöka hitta rätt adress och slutföra leveransen. I dessa fall tillämpas en tilläggsavgift. Om TNT inte kan slutföra leveransen har de inget ansvar för att de inte kunnat uppfylla deras leveransförpliktelse.

  55 SEK / försändelse
 • Leverans till bostadsområde:
  TNT levererar till företagsadresser som standard. Leveranser till privat-/bostadsadresser utförs mot en avgift per försändelse. Inkluderat i ditt bokade pris om du bokar "till privatperson". Kan läggas till i efterhand om TNT bedömer din leveransadress som bostad.

  130 SEK / försändelse
 • Överskrider Dimensioner
  Detta gäller om ett kolli väger 30 kg eller mer och överskrider någon av följande dimensioner:
  Express: 1,2 m (L) x 1,2 m (B) x 1,5 m (H)
  Economy Express och Inrikes: 2,4 m (L) x 1,2 m (B) x 1,8 m (H)
  Ingår om ert bokade gods överskrider dessa dimensioner

  530 SEK / försändelse
 • Extra Hantering - Emballage:
  Detta gäller om en vara är:
  • ej helt innesluten i en yttre behållare eller förpackning;
  • inkapslad i en yttre behållare eller förpackning som inte är gjord av wellpapp (inklusive metall, trä, duk, läder, hårdplast, mjuk plast, frigolit);
  • inkapslad i en yttre behållare eller förpackning täckt av krympplast eller sträckfilm;
  • rund eller cylindriska (inklusive poströr, burkar, hinkar, fat, däck, trummor)
  • bunden med metall-, plast- eller tygband, eller har hjul, handtag eller remmar, inklusive förpackningar där den yttre ytan är löst omslagen eller innehållet sticker ut;
  • kan trassla in sig i eller orsaka skada på andra paket eller på vårt sorteringssystem

   400 SEK / försändelse
 • Extra Hantering - Vikt:
  Detta gäller om en vara har en verklig vikt över 31 kg (men mindre än 68 kg). Detta gäller inte för gods packat på en standardpall.

  200 SEK / försändelse
 • Farligt gods
  Avgiften tillämpas för försändelser som innehåller farligt gods som är helt reglerat.

  950 SEK / försändelse
 • Kolsyreis / Torr-is (Dry Ice)
  Avgift för hanteringen och transporten av försändelser som innehåller kolsyreis (UN 1845).

  295 SEK / försändelse
 • Farligt gods begränsad mängd (Limited Quantity)
  Avgiften tillämpas för försändelser som innehåller farligt gods i begränsad mängd enligt ADR (gäller inte för flygfrakt).

  295 SEK / försändelse
 • Farligt gods reducerade mängder (Excepted Quantity)
  Avgiften tillämpas för försändelser som innehåller farligt gods av reducerad mängd.

  90 SEK / försändelse
 • Litiumbatterier
  Avgift för hanteringen och transporten av försändelser som innehåller litiumbatterier för efterlevnad med sektion II av tillämplig förpackningsinstruktion (IATA DGR) eller med särskilda bestämmelser 188 (ADR).

  45 SEK / försändelse
 • Biologiska ämnen, kategori B
  Avgift för hanteringen och transporten av försändelser som innehåller biologiska ämnen, kategori B (UN3373).

  90 SEK / försändelse
 

Besvarade vi inte alla dina frågor? Vi besvarar inte fakturafrågor i chatten så skicka in det via vårt formulär här!