Fakturaposter - UPS

Har du fått en faktura och undrar över någon av posterna? Kika igenom den här listan!

⏱ 4 minuter att läsa

 • Ert ordernummer:
  Ditt sändningsnummer.
 • Förväntad fraktdragande vikt:
  Förväntad fraktdragande vikt är baserat på de dimensioner och den vikt du skrivit in i Sendify när du bokat.
 • Faktisk fraktdragande vikt:
  Den faktiska fraktdragande vikten är baserat på de mått och den vikt transportören får när den kontrollväger ditt gods på terminal.

Kostnader som ingår vid bokningstillfället:

 • Frakt-/Transportkostnad:
  Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för din frakt.
 • Drivmedelstillägg:
  Tillägg för drivmedel. Kostnaden varierar beroende på gällande bränslepriser.
  Tillägget räknas som en procentsats av transportkostnaden.
 • Leverans Till Bostadsområde/Bostad:
  UPS tillhandahåller leveranser till såväl hemadresser som arbetsplatser. En hemleverans är en leverans som går till ett hem, inklusive till företag som är baserade i hemmet. Om du bokar "till privatperson" i Sendify ingår avgiften, annars kan den tillkomma i efterhand.
 • Högsäsongsavgift - Extrahantering:
  Under perioder med extremt höga volymer och stor efterfrågan måste UPS förbereda sig och bemanna extra, därför tar dom ut en högre avgift under vissa specifika perioder.
 • Udda Ort:
  Att erhålla service till och från mindre befolkade eller svårtillgängliga inrikes och internationella områden medför högre driftskostnader.

Kostnader som inte ingår vid bokningstillfället:

Extrahanteringsavgift:

Extrahantering gäller följande:

 • Alla varor som är förpackade i en transportbehållare av metall eller trä. Kostnaden är inte inkluderad i priset vid bokningstillfället. 

 • Alla cylinderformade föremål, till exempel tunnor, trummor, ämbar eller däck som inte är helt inneslutna i en wellpapplåda. Kostnaden är inte inkluderad i priset vid bokningstillfället. 

 • Alla paket där den längsta sidan överstiger 100 cm eller där den näst längsta sidan överstiger 76 cm. Kostnaden är inkluderad i priset vid bokningstillfället.
 • Alla export- eller inrikespaket med en faktisk vikt över 25 kg (55 pund) och alla importpaket med en faktisk vikt över 32 kg (70 pund).
 • Alla paket med en faktisk vikt som överstiger 32 kg. Kostnaden är inkluderad i priset vid bokningstillfället

 • Varje paket i en sändning där den genomsnittliga vikten per paket överstiger 32 kg och där vikten per paket inte har specificerats i källdokumentet eller i det automatiserade UPS-sändningssystem som har använts. Kostnaden är inte inkluderad i priset vid bokningstillfället. 

UPS förbehåller sig också rätten att ta ut en extrahanteringsavgift av paket som enligt UPS uppfattning kräver extrahantering.

Med hänseende på den extrahantering som krävs från UPS sida och de möjliga förseningar av sändningarna som kan uppstå därav, gäller inte UPS pengarna-tillbaka-garanti för dem. Därför återbetalar inte UPS leveranskostnaden om sändningen som kräver extrahantering inte levereras inom den normala leveranstiden för sådana sändningar.

Överskridna maxdimensioner:

Paket med en verklig vikt på mer än 150 lbs (70 kg), som är längre än 108 tum (274 cm) eller vars sammanlagda längd och omkrets överstiger 157 tum (400 cm) som mäts för att fastställa den fakturerbara vikten accepteras inte för transport. Dessa paket debiteras med en avgift för Överskridna maxdimensioner i tillägg till alla övriga avgifter och kostnader om de upptäcks i UPS nätverk för pakettransport. Paket som överstiger 157 tum (400 cm) i sammanlagd längd och omkrets kommer också att debiteras med en tilläggsavgift för Stort paket.

Införselavgift:

UPS kommer att ta ut en avgift för varje importförsändelse för vilken det föreligger tullklareringsskyldighet.

Adresskorrigering:

Om en adress är fel gör vi varje rimlig ansträngning för att hitta rätt adress och leverera sändningen så länge det är inom samma destinationsland. En tilläggsavgift för denna service debiteras avsändaren. Tilläggsavgiften för adresskorrigering hittar du i tabellen över tilläggsavgifter.

Utläggsersättning:

Importförsändelser omfattas av tullar och skatter. Om UPS förskottsbetalar tullar, skatter och andra statliga avgifter å den betalningsskyldiges vägnar, kommer en tilläggsavgift att tas ut som baseras på den skickade varans egenvärde och det belopp som förskottsbetalats.

Specialhantering av olevererbara sändningar:

När UPS har vidtagit åtgärder för att försöka leverera en internationell sändning men inte har lyckats kommer vi att hantera din sändning enligt dina instruktioner. Detta efter att först på alla sätt försökt leverera sändningen. Transportkostnad plus en tilläggsavgift debiteras avsändaren för varje olevererbar sändning. Kontakta ditt lokala UPS-kontor för ytterligare information.

För alla sändningar inom EU och inom ditt land kommer vi automatiskt att returnera din sändning med servicalternativet UPS Standard (om tillgänglig). Transport- och bränsleavgifter tillkommer.

Återinförselavgift:

Om det på importfakturan framgår att det är en vara som kommer i retur men det saknas uppgifter för att slutföra deklarationen, så att kunden måste kontaktas, tillkommer en extra avgift. 


Lagerkostnad:

En avgift tas ut efter fem arbetsdagar, per paket och dag.


Manuell Hantering Av Tullfaktura:

När UPS behöver skriva ut tulldokument på grund av att det saknades på godset. Då UPS har en skyldighet att skicka ut tullpapper till importören skickas det till deras fysiska adress som UPS måste ta ut en avgift för. UPS kan skicka det till deras mejladress om det är något som de har, men eftersom att de inte haft importörens mejladress i detta fallet har det skickats till deras fysiska adress. 

Införselberedelseavgift:

UPS kommer att ta ut en avgift för alla importförsändelser som är föremål för tullklarering och som inte kräver att tull, moms och andra statliga avgifter är förbetalda å betalarens vägnar. 

 

Besvarade vi inte alla dina frågor? Vi besvarar inte fakturafrågor i chatten så skicka in det via vårt formulär här!