Får jag skicka farligt gods?

Kan jag skicka farligt gods genom Sendify och vad klassas som farligt gods?

⏱ 2 minuter att läsa

Farligt gods är inte tillåtet att transportera genom Sendify under några som helst omständigheter. Vi har inte avtal med transportörerna som gäller farligt gods, och det ansvaret ligger på er som fraktbokare att undersöka så att godset ni skickar inte klassas som farligt!

Vad klassas då som farligt gods?

Eventuella föremål eller ämnen som kan utgöra en betydande risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö klassificeras som "farligt gods". Som avsändare av sådant material, måste du alltid efterleva alla tillämpliga regler och förordningar. 

Farligt gods har också i många fall en UN-märkning. Om ert gods har detta så är det inte tillåtet att transportera det via Sendify.

Kan jag skicka det i Sendify?

Inget gods med UN-nummer accepteras i Sendify. Farligt gods i begränsad mängd kommer att hanteras i Sendify framöver men är i dagsläget inte tillåtet.

 


Allt du behöver veta om farligt gods

I den här artikeln förklarar Sendify hur farliga ämnen klassificeras och vad som måste tas i beaktning vid frakt.

Läs mer

Vanliga förfrågningar som vi inte hanterar i Sendify

  • Batterier

  • Litium-Batterier

  • Farligt avfall

  • Parfym

  • Handsprit

  • Hårspray

  • Övrigt brandfarligt gods