1. Hjälpcenter
 2. Transportörer och transportprodukter

Garantifrakt

Frakttjänster med garanti

När en frakttjänst du köper har “garanterad” leveranstid betyder detta att ditt gods kommer prioriteras över annat gods under transporten. Om transporten ändå blir försenad kan du ofta få delar av eller hela fraktkostnaden tillbaka*.

 

Viktigt: Du måste höra av dig till oss när detta sker då transportörerna inte automatiskt ger tillbaka pengar för sena garantitjänster!

Vilka transporttjänster är “garanterade”?

 • UPS Express Saver

 • UPS Express

 • UPS Express Plus 

*I de fall där UPS beviljar pengarna-tillbaka-garanti för en sändning så ersätter de fraktkostnaden med avdrag för eventuella tilläggsavgifter, omsättningsskatter, tull, samt skatter och andra avgifter

OBS! Inaktiverad garantitjänst för TNT Express, TNT Express 09:00 / 10:00 / 12:00 pågrund av störningar i nätverket. Detta betyder att TNT inte ersätter vid försening.

 

 

Ersättning

Generellt gäller att ingen ersättning utgår ifall den sena leveransen ligger bortom transportörens kontroll. Det kan handla om att förtullningen tagit tid, att oväder gör att de inte kan lyfta med sina plan eller att mottagaren inte är på plats vid leveransförsöket.

De olika transportörerna hanterar sina garantiärenden på olika sätt.

Restriktioner

UPS

Vid försenad leverans kan du få tillbaka hela fraktkostnaden. Notera att din sändning måste falla innanför nedan ramar för att garantin ska gälla:

 • Längsta sidan får maximalt vara 100 cm

 • Näst längsta sidan får maximalt vara 76 cm

 • Sändningen får inte innehålla kollin som väger mer än 32 kg

 • Föremål måste vara helt emballerade med wellpapp

 • Föremål får inte vara emballerade i transportbehållare av metall eller trä

 • Längd + omkrets får inte vara större än 300 cm

 • Måste anmälas senast 15 dagar efter det planerade leveransdatumet


Besvarade vi inte alla dina frågor?
Släng iväg ett meddelande i chatten så hjälper vi dig!🌟