TNT ärenden

Har du bokat en frakt med TNT som försvunnit eller skadats? Nedan finns info om hur du går tillväga!

Hur lång tid kan ett sökärende ta?

TNT har upp till 30 dagar på sig att lokalisera ett gods inrikes, och 60 dagar på sig utrikes. Det är så lång tid dem har på sig innan ärendet övergår till en reklamation.

Under sökärendets gång, så letar transportören på alla sina terminaler och bilar som sändningen kan tänkas befinna sig på. I detta stadiet kan vi komma att begära in kompletterande information om godset för att underlätta sökningen.

Skulle dem inte lokalisera sändningen behöver vi ta det vidare för reklamation istället.

För vidare information om hur ett sökärende går till, klicka här

Hur går ett reklamationsärende till när det har varit ett sökärende tidigare?

Vid ett avslutat sökärende blir det en reklamation istället. TNT hör av sig till oss och informerar om att sändningen inte har lokaliserats och därför behöver de inleda en reklamation istället. I detta stadie måste vi få in ett underlag som styrker godsvärdet för att kunna ta ärendet vidare, om inte detta har skickats in tidigare.

Om sändningen har haft ett sökärende på sig pga inga scanningar alls, så måste transportören få in något underlag som styrker att godset har hanterats av dem. Det finns risk för att ärendet nekas om transportören inte får in detta underlag.

Mitt gods levererades skadat, vad händer nu?

Om godset ankommer med en synlig skada behöver man direkt notera detta till chauffören som i sin tur noterar det på leveransbeviset samt i sin handdator. Om inte detta noteras vid mottagandet så har transportören rätt att neka ärendet då det inte finns bevis som styrker att skadan uppkommit under deras ansvarsperiod.

Om skadan upptäcks efter avemballering måste skadan anmälas inom 21 kalenderdagar från att sändningen mottagits, detta då det klassas som en dold skada. Helst ser vi att reklamationen inkommer till oss så fort som möjligt, för att undvika problem.

För vidare information om hur ett reklamationsärende går till, klicka här

Hur lång tid kan ett ärende ta?

Beroende på typ av ärende kan hanteringstiden vara olika. Det är inte ovanligt att ett ärende som först varit ett sökärende och sedan övergår till reklamation tar 4-6 veckor. Detta då transportören först har sökt godset och sedan har en reklamation inletts.

 

Har ni frågor kring ert ärende, vänligen ta kontakt med ansvarig handläggare genom att svara på ert bekräftelsemail ni fick när ni skickade in ärendet!